Szanowni Państwo
witam na stronie internetowej Notariusz Agnieszki Nowak

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Jest powoływany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Agnieszka Nowak pełni swoją funkcję po powołaniu na stanowisko Notariusza przez Ministra Sprawiedliwości i wyznaczeniu siedziby Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, adres: 71-276 Szczecin, ul. Wł. Reymonta nr 80/2.

Notariusz Szczecin

Notariusz przekaże Państwu na miejscu niezbędne informacje dotyczące dokonywanej czynności prawnej, dokumentów potrzebnych do jej sporządzenia oraz wszelkie informacje dotyczące wynagrodzenia notariusza, opłat sądowych i należnych podatków.

Notariusz pomoże rozwiązać wątpliwości natury prawnej, bezpłatnie udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących czynności prawnych.

W zakresie dokonywanych czynności notarialnych Notariusz Szczecin Agnieszka Nowak zapewnia Państwu kierowanie się zasadami uczciwości i bezstronności oraz gwarantuje Państwu rzetelność działań i zachowanie tajemnicy zawodowej.

W miłej atmosferze z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą jako Notariusz postaram się abyście byli Państwo zadowoleni ze świadczonych przeze mnie usług notarialnych.


Serdecznie zapraszam

Notariusz Szczecin
Agnieszka Nowak